Sågverk - Allt spånigt kring Sågverk

Trädens väg till sågverket

Råmaterialet i sågverket är träd. För att dessa träd ska kunna bli virke i slutändan krävs fler steg i processen.

Trädens väg till sågverket
 • Trädplantor planteras efter tidigare avverkning
 • Vänta i 30-70 år
 • Träden sågas ned men en så kallad skördare
 • Trädstammarna kvistas av genom att alla grenar och kvistar kapas bort från trädet
 • Trästammen kapas till fördefinierade längder på mellan 2 till 6 meter
 • Trästockarna läggs upp i stora högar på hygget
 • Timret hämtas av en timmerbil (lastbil) för att transporteras till ett sågverk eller eventuellt en massafabrik
 • Stockarna barkas av på sågverket
 • Timret sorteras efter trädsort, längd och kvalité
 • Stocken sågas upp efter det sätt som är mest ekonomiskt optimalt
 • Virket kapas i ändarna för att få rätt längd
 • Virket torkas i en virkestork
 • Virket planhyvlas för att jämna till krökningar som uppstått under torkprocessen och så att virket erhåller rätt dimensioner
 • Sågverket säljer virket till byggvaruhos och för vidare träförädling