Sågverk - Allt spånigt kring Sågverk

Förädling av virke från sågverket

Förädling av virke från sågverket

Det finns många industrier som är beroende av sågverkens produkter och biprodukter. Biprodukterna kan avvändas till mycket nyttigt i samhället.

Ett sågverk tillverkar först och främst plankor, brädor eller rektangulärt sågat virke. Dessa sågvaror kan vidareförädlas till många andra träprodukter.Tillverkning av reglar och läkt

Tillverkning av reglar och läkt

Vid tillverkning av de enklaste träprodukterna såsom reglar, läkt eller spont, sågas dessa bara till rätt dimension efter att ha passerat en virkestork. Dessa trävaror är de som har den lägsta förädlingsgraden.

Även dessa träprodukter brukar planhyvlas på ena sidan för att enklare kunna användas som byggtimmer, byggvirke och byggmaterial.

Hyvlat virke

För att kunna använda virket till finare snickeriarbeten så som dörrar, fönster. Om man renoverar ett fönster och lägger timmar och dagar på detta är det viktigt att man verkligen hittar det bästa virket som dess torkats på rätt sätt men som också är mycket kompakt.

En ytterför av homogent trä har en unik känsla och tyngd i sig. Denna typ av dörr utsätts för ganska stora påfrestningar i form av rörelse, temperaturskillnader mellan inner- och yttertemperatur samt fukt och väta. Därför är det viktigt att man till dessa dörrar har bra träkvalitéer men även träslag.

Tryckimpregnerat virke

Tryckimpregnerat virke

Tryckimpregnerat virke är virke som utsatts för en behandling bär man under tryck pressat in skyddande vätska i träet så att den bättre motstår angrepp av mögel och röta. Det tryckimpregnerade virket används framförallt som byggvirke för utomhus byggnationer som altaner, staket, bryggor eller träbroar.

Möbler

En stor del av det högförädlade virket går till möbeltillverkning. De flesta möblerna masstillverkas och säljs av företag som IKEA, EM och MIO i Sverige och alla möblerna innehåller inte homogent trä utan detta kan vara spånskivor, MDF-skiva eller OSB-skiva.

En del mindre möbelsnickare eller tapetserare som renoverar möblerna samtidigt använder sig uteslutande av homogent trä när de tillverkar sina unika och högkvalitativa möbler. Detta gäller såväl specialtillverkade sängskåp som mer standardbetonade slagbord med tillhörande stolar.