Sågverk - Allt spånigt kring Sågverk

Restprodukter vid sågning

När sågverket gör virke av timret bildas många olika typer av restprodukter. Dessa biprodukter kan användas till annat än att sälja som timmer. Eftersom det sågas mycket stockar och timmer är det viktigt att ha en effektiv hantering biprodukterna så att dessa används både på ett ekonomiskt men även miljövänligt sätt.

De biprodukter som bildas i processen från avverkning till virke är:

Biprodukter från sågverk

  • Grenar
  • Bark
  • Sågspån
  • Flis


Grenar - Biprodukt innan sågverket

En stor del av grenarna och övriga rester på hygget används för energigenerering vid värmeverk eller större grenar eller mindre träd går som massaved till pappersfabriker.

Återvinning av bark vid sågverk

En avbarkade barken kan inte användas till så mycket för utom barkbåtar och barkmull. Merparten av barken i Sverige går till förbränning för att skapa energi.

Återanvändning av sågspån från sågverk

Återanvändning av sågspån från sågverk

Sågspånet kan man tillverka pellets av och sälja till de som använder pelletsuppvärmning av hemmet. Dessutom kan sågspånet användas för tillverkning av spånskivor eller golvspånskivor som används för att bygga med.

Återvinning av flis

Flis kan användas för pappersmassa eller tillverkning av plywoodskivor, OSB-skivor och MDF-skivor för att användas till att bygga med. Ofta används dessa träfiberskivor till enklare Attefallshus, friggebodar och förråd.

En del av flisen går också till förbränning.