Sågverk - Allt spånigt kring Sågverk

Sågverk

Sågverk

Sågverk är en fabrik där timmer och stockar förädlas till virke. Sågverket eller brädgården kan såga timret till olika längder och dimensioner.

Många sågverk har även virkestorkar som påskyndar träets torkprocess och därmed kan sågas och vidareförädlas snabbare. Flertalet av sågverken håller också på med träförädling i olika former genom att hyvla virket till förutbestämda mått eller profiler men även tillverka spontat virke.

Det sågade virket kan också behandlas för att bli mer tåligt genom att impregneringsvätska trycks in i virket, så kallad tryckimpregnering.

Allt mer vanligt blir att sågverken kombineras men andra anläggningar som tar hand om sågspånet som restmaterial. Detta kan vara tillverkning av pellets som gör små kutsar av överblivet trämateral och sågspån men även tillverkning av plywood eller spånskivor av trä.Typer av sågverk

Typer av sågverk

Det finns olika sätt att såga sockar och timmer på men även storleken på sågverken varierar väldigt mycket. Det finns även sågverk som sågar annat än timmer. Några av de sorters sågverks som finns är:

 • Många vattendrivna sågverk kom fram i Sverige på 1700-talet
 • På 1800-talet växte allt fler större ångdrivna sågverk fram längs de norrlänska älvarna
 • Vissa kustnära samhällen på Gotland och Västkusten växte mindre vinddrivna sågverk upp
 • Stora helautomatiska sågverk som tar hand om virke från små och de största skogsägarna
 • Små bärbara sågverk som drivs av en motorsåg
 • Privata sågverk som sågar brädor och plank från egen skogsmark.
 • Mindre men kommersiella sågverk dit lokala skogsägare kan få timret sågat men även kunder köpa plankor och brädor
 • Mobila sågverk med bandsågar
 • Minisågverk är små flyttbara sågverk som kan skötas av en eller två personer och används t.ex. vid tillverkning av timmerhus på plats.
 • Blockbandsåg med bandsåg med liggande eller stående band. Används vanligtvis för dyrare träslag som lövträd.
 • Bandsågar på sågverken används vanligen för lövträd
 • Cirkelsågverk som använder stora cirkelsågar för sågning av timret
 • Sågverk som sågar sten
 • Marmorsågverk